Policy för hemsidan

1) Samma information skall i största möjliga grad undvikas att finnas på två ställen. Man kan ha en länk på flera ställen om något, men då skall den peka till samma karta eller liknande som i tråden eller kalendariet. Exempel på när detta ställer till problem är när man i kalendariet anger en startplats men i tråden står en annan beroende på att man klippt in text från en gammal tråd.

2) I texten på Artiklarna skall enbart finnas information och någon bild som förklarar vad det handlar om men det skall finnas en länk eller flera till motsvarande tråd(ar) i forumet där relevant information finns. Så kortfattat som möjligt.

3) I kalendariet skall det enbart stå datum och var händelsen äger rum samt en länk till motsvarande tråd(ar) i forumet. Ingen annan info.

4) Det skall finnas en länk i varje forumtråd till motsvarande händelse i kalendariet så att man lätt kan klicka sig dit, anmäla sig och se var händelsen äger rum.

5) Nyheter, kalendarie och forumtråd skall om möjligt ha samma namn/rubrik.

6) Max tre Nyheter samtidigt. Behöver inte vara hugget i sten, men en bra riktlinje.

Extra information