Vätternrundan 2014 Anmälningsprinciper

Hej alla Lygnare!

När det gäller Vätternrundan och nya betalningsprinciper för gruppanmälan har ni haft möjlighet att följa debatten på forumet där alla mail, skrivelser och svar lagts sedan mitten på maj.

Styrelsen i Lygnens Venner har haft möte och där diskuterat hur vi skall förhålla oss till den uppkomna situationen. Alla klubbar som under många år deltagit på rundan med många stora grupper av cyklister har reagerat starkt negativt på beslutet att ta ut 400 kr extra per anmäld för Vättern 2014 om man anmäler sig i en grupp.

Diskussionen har gott högt eftersom man anser precis som vi att det är klubbarna som fostrar och lär ut hur man cyklar i grupp. Det är klubbarna som satsar på en säker cykelteknik och lägger mycket energi på detta i sina klubbträningar det borde Vättern premiera istället tar man extra betalt. Den stora massan av cyklister som anmäler sig till alla lopp just nu när det är en cykel hype är ju fullständigt okunniga och därmed en fara på vägen. Detta kommer bara att bli värre och värre eftersom det är den typen av cyklister man tydligen vill skall cykla Vättern.

Vårt beslut efter en lång diskussion är att vi inte kommer att ha gemensam anmälan för natt grupperna, finns inget mervärde att cykla i ett långt led av outbildade cyklister i 30 mil och betala 400 kr extra. Detta är ett majoritetsbeslut av de ordinarie valda ledamöterna i styrelsen.

Detta beslut är analogt med de flesta klubbarna som deltagit i diskussionen med Vätternkansliet och dess VD. Vi kommer att behålla de platser vi får på lördag förmiddag eftersom vi ser ett mervärde att få cykla på dagtid under säkra och kontrollerade former. Denna starttid är förbunden med att man kan cykla på 9 timmar och fortare. Flera av de stora klubbarna har tagit bort all anmälan i grupp till Vättern.

Vi kommer också att ha en strikt fördelning av dessa platser som är klubbens platser. Det finns många med potential att cykla under 9 timmar i klubben och dessa platser kommer att fördelas till de klubbmedlemmar som bevisligen har kapaciteten och är synliga på våra träningar, är passledare och arbetar i våra evenemang under året. Lygnens Venner kommer inte att vara en anmälningsfunktion där man går med som medlem för att komma åt en startplats på Vättern framöver.

Inom vår klubb har det diskuterats flitigt under flera år om hur vi skall förhålla oss till subträningar kontra våra vanliga veckopass på onsdagar och lördagar. Utvecklingen om man tittar från ett klubbperspektiv har varit väldigt negativ. Svårt att få passledare och väldigt få deltagare på de flesta passen det finns några få undantag.

Det är alldeles för stort fokus med många egna träningar toppat med tävlingar där en stor del av våra mest träningsvilliga och kunniga cyklister inte syns till överhuvudtaget, är med någon sporadisk gång på sin höjd. Det borde vara precis tvärtom om att klubbens träningar är i fokus och det är där vi lär ut den ädla konsten att cykla i tvåpar och belgiskt. Har man väl lärt sig att cykla så, kan man i princip cykla i vilken grupp som helst utan problem förutsatt rätt fartnivå. Sedan är det helt OK att köra några subpass där man finslipar gruppen men inte som det varit senaste åren att man inte är synlig under hela våren och prioriterar bort våra klubbträningar.

Hela idén med Lygnens Venner och varför vi startade klubben är att samla motionscyklister och träna i grupp tillsammans. Skapa en social trevlig samvaro där vi tränar och lär tillsammans, tjötar och fikar, åker på läger ibland och är med på andra klubbars tävlingar när det passar.

Ambitionen är komma tillbaka till den klubb vi i grunden vill vara där vi tränar året runt i olika former och inte bara ett stort fokus på Vättern de finaste vårveckorna innan semestrar och andra aktiviteter tar över under några sommarveckor.

Styret

Extra information