Våra rundor - gamla

Varla Plus

Varla Plus, 61km (dubbelplus 65km)

En trevlig 6-milarunda med lite trafik på vägarna. Perfekt after work.

Sträckningen:

Slottsskogen - Säröbanan - Billdal - Spårhaga - Sandlyckan - Kullavik - Bukärr - Släp K:a - Gröninge - Varla - Rondellen vid Willys Cash - Lindome - Spårhaga - Billdal - Säröbanan - Slottsskogen.


 

Länk till en stor karta.

Extra information